Công cụ làm việc cá nhân


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA, NHẬT BẢN

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan
Tổng đài: +81-72-221-6666
Fax:  +81-72-221-6667
Email:  tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn
 
- Văn phòng và Bộ phận chính trị, văn hóa, giáo dục: 072-221-6666 / Máy lẻ 2
- Bộ phận Lãnh sự: 072-221-6666 / Máy lẻ 1
- Bộ phận Kinh tế - Đầu tư: 072-221-6666 /Máy lẻ 3
- Văn phòng Thương mại: 06-6261-7462

 

GIỜ LÀM VIỆC

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ của Nhật Bản và Việt Nam)
- Buổi sáng: từ 9h đến 12h (riêng thứ hai: từ 10h30 đến 12h)
- Buổi chiều: từ 14h đến 17h

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Tổng Lãnh sự Trần Đức Bình

2. Văn phòng, Chính trị, Văn hóa
Nguyễn Sáu - Phó Tổng Lãnh sự

3. Kiều Mạnh Linh - Lãnh sự

4. Lãnh sự, Cộng đồng
Nguyễn Quốc Toàn - Lãnh sự
Trần Ngọc Sơn - Phó Lãnh sự

5. Đầu tư
Đỗ Xuân Nam - Lãnh sự

6. Văn phòng Thương mại
Nguyễn Việt Hòa - Lãnh sự
Phạm Văn Yên - Phó Lãnh sự

7. Khoa học Công nghệ
Nguyễn Đức Minh - Lãnh sự
Phạm Minh Quân - Phó Lãnh sự

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 14-04-2016

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs